H.C. Andersen
-
Mit Livs Eventyr

H.C. Andersens selvbiografi »Mit Livs Eventyr« udkom første gang den 19. juli 1855.

Museum Odense har i anledningen af H.C. Andersens fødselsdag og i samarbejde med HCA2005 fonden udgivet scanningerne af original manuscripterne til mit »Mit Livs Eventyr« på nettet.

Mit Liv er et smukt Eventyr, saa rigt og lyksaligt! havde jeg, som Dreng, da jeg fattig og ene gik ud i Verden, mødt en mægtig Fee og hun havde sagt: "vælg din Bane og dit Maal, og da, efter din Aands Udvikling, og som det fornuftigviis maa gaae til i denne Verden, beskytter og fører jeg Dig!" min Skjebne kunde da ikke have været lykkeligere, klogere og bedre ledet, end den er. Mit Livs Historie vil sige Verden hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører Alt til det Bedste.