Galleri med H.C. Andersen-relaterede personer

Personer som er relateret til H.C. Andersen
Navn
Jonas Collin d.æ.
Født:
1776 - 1861
Titel
finansdeputeret, dir. for Det kgl. Teater, etatsrå
Beskrivelse

 

Nationalitet
Danmark